Putting Bangor First

Rhoi Bangor yn gyntaf

Cover

Brochure (English)

 

Download

Llyfryn (Cymraeg)

 

Dadlwythwch

Local businesses are setting forth proposals for a new organisation, Bangor First, to take forward operations to deliver improvements to the City Centre, led and funded by Bangor’s business community.

Mae busnesau lleol yn amlinellu eu cynigion ar gyfer y sefydliad newydd, Bangor Yn Gyntaf, i barhau gyda gweithrediadau i ddod â gwelliannau i Ganol y Ddinas, wedi’i arwain a’i gyllido gan gymuned fusnes Bangor.